ศาลอาญา
Criminal Court

image

ศาลอาญา

ติดต่อเรา

 

 ที่ตั้ง

อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก,

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0 2541 2284-90

โทรสาร  0 2512 8346

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social