ศาลอาญา
Criminal Court
image

ศาลอาญา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ) ของสำนักอำนวยการประจำศาลอาญา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกที่ยวกับการสอบ

image เอกสารแนบ