ศาลอาญา
Criminal Court

image

ศาลอาญา

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลอาญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่งนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ