ศาลอาญา
Criminal Court
image

ศาลอาญา

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ห้องพักรอฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาสำหรับผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งไม่เคยถูกควบคุมมาก่อน