ศาลอาญา
Criminal Court

image

ศาลอาญา

ประกวดราคาจ้างเหมาเหมารักษาความสะอาด อาคารที่ทำการศาลอาญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ