ศาลอาญา
Criminal Court

image

ศาลอาญา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องพิจารณาคดีทาง อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน แอปพลิเคชั่น (ออนไลน์) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ