ศาลอาญา
Criminal Court

image

ศาลอาญา

ประกาศศาลอาญา เรื่องการรับสมัครทนายความขอแรงของศาลอาญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่ใช้ในการขึ้นบัญชีเป็นทนายความขอแรงประจำศาลอาญา
ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๙ พฤษจิกายน ๒๕๖๑
ได้ที่งานสืบเสาะคุมประพฤติและทนายขอแรง ชั้น ๒ ช่องหมายเลข ๑๐ ในวันและเวลาราชการ
หรือทางเว็บไซด์ http://aryasearch.coj.go.th/regist_lawyer/


image เอกสารแนบ