ศาลอาญา
Criminal Court

image

ศาลอาญา

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1 ตำแหน่ง

       ด้วยสำนักอำนวยการประจำศาลอาญา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเพ็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามประกาศ


image เอกสารแนบ