ศาลอาญา
Criminal Court

image

ศาลอาญา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ) ของสำนักอำนวยการประจำศาลอาญา

image เอกสารแนบ